Otti vom Schwitterland

Pedigree
Report Type:

V Otti vom Schwitterland

SchH3 Female German Shepherd Mar 1, 1982
V

German Shepherd

Sep 9, 1979

SchH3

V1

German Shepherd

May 28, 1974

SchH3

V2

German Shepherd

Dec 24, 1971

SchH3
V1

German Shepherd
 
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

Aug 3, 1970

SchH1
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V6
V
V

German Shepherd

Oct 25, 1976

SchH1

VA6 VA1(I)

German Shepherd

Mar 15, 1971

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jul 27, 1972

SchH2

German Shepherd

German Shepherd
V9
V

German Shepherd

Oct 31, 1978

SchH1

VA9

German Shepherd

Jan 12, 1975

SchH3

V

German Shepherd

Jun 14, 1972

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

Dec 10, 1970

SchH1/HGH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 6, 1975

SchH1

V27

German Shepherd

Aug 27, 1971

SCHH3
V1

German Shepherd
 
V
V20
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Oct 25, 1971

SCHH2
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
 
SG