Nikkor vom Sagittarius

Pedigree

Nikkor vom Sagittarius

Male German Shepherd Dec 19, 1998
V

German Shepherd

Jul 7, 1993

SchH3/IP3

V

German Shepherd

Dec 22, 1991

SCHH3, FH

VA5

German Shepherd

Nov 11, 1988

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
SG1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 31, 1985

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd

Oct 5, 1988

SchH3

V

German Shepherd

Dec 31, 1983

SCHH3, IPO3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
VA13
V

German Shepherd

Dec 2, 1984

SchH3/IP3
V31

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
VA3

German Shepherd

Jan 2, 1991

SchH2

VA4

German Shepherd

Mar 20, 1988

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

Feb 2, 1982

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V2 CH (UK)
V
V

German Shepherd

Jan 6, 1989

SchH2

VA3

German Shepherd

Feb 26, 1986

SCHH3, IPO3, FH
VA7

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Jul 13, 1983

SchH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
VA2

German Shepherd
VA5
 
V