Laika vom Natoplatz

Pedigree

V Laika vom Natoplatz

SchH3/FH
Female German Shepherd 1979-01-10
VA9

German Shepherd

1975-01-12

SchH3

V

German Shepherd

1972-06-14

SchH3/FH

V

German Shepherd

1969-06-04

SchH2
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-03-23

SchH1
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-12-10

SchH1/HGH

V

German Shepherd

1967-10-15

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA7 CH(US)
V

German Shepherd

1969-01-22

HGH

German Shepherd

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1976-08-06

SchH3/FH

V

German Shepherd

1972-02-26

SchH3

V

German Shepherd

1968-12-25

SchH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1970-01-21

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1972-12-13

SchH1

V17

German Shepherd

1968-03-02

SCHH2
V2

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1969-01-29

SchH2
VA3 /CACIB/12 X LG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd