Lotte vom Koschenberg

Pedigree

V Lotte vom Koschenberg

SCHH 1
Female German Shepherd 1956-03-13
V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2

V

German Shepherd

1949-12-04

SCHH3

G

German Shepherd

1943-11-10

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1944-01-03

SchH1
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1950-02-06

SchH1

V1

German Shepherd

1946-04-06

DDR SGR 1952 SCHH 3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1942-01-11

SchH2
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1952-04-09

SCHH2


German Shepherd

1950-11-08

V1

German Shepherd

1947-03-17

DDR SGR 1950 SCHH3
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
VA

German Shepherd
'38 VA1

German Shepherd

1947-02-20

SCHH1

German Shepherd
'42 VA4

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1947-10-06


German Shepherd

1943-08-27

SCHH2
V

German Shepherd
'42 VA4

German Shepherd
SGR (CZECH) V

German Shepherd

1943-11-21


German Shepherd
V

German Shepherd