Lissy von der Posthalterey Ahlen

Pedigree

Lissy von der Posthalterey Ahlen

Female German Shepherd 1996-06-12
SG

German Shepherd

1994-03-18

VA4

German Shepherd

1991-11-24

SCHH3

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1989-10-04

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
VA6
V2 1994 (BSZS)

German Shepherd

1990-07-15

SchH3

V

German Shepherd

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1983-11-20

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1994-03-19

V13

German Shepherd

1990-12-16

SCHH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1987-10-13

SchH1
V16

German Shepherd
2X VA1
V
V4

German Shepherd
VA7
V4
V40

German Shepherd

1986-03-05

SchH3/FH/IP3

VA9 (I)

German Shepherd

1979-12-31

SchH3
V3 VA3(I) VA1(JP)

German Shepherd
VA1(DK)
V
V

German Shepherd
V 3-VA (ITA)
V
V6

German Shepherd

1982-07-08

SchH3/FH
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA16
VA9