Karla vom Hexenkolk

Pedigree

V Karla vom Hexenkolk

SchH1
V

German Shepherd

1958-05-13

SchH3/FH

V

German Shepherd

1954-11-17

SchH2

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3
VA4
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-01-18

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V
VA8

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1954-02-17

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
VA8

German Shepherd

1948-06-29

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA1

German Shepherd

1955-11-15

SchH1

V

German Shepherd

1949-08-16

SchH3

VA2

German Shepherd

1947-07-06

SCHH3/FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V
VA3

German Shepherd

1946-01-19

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

1953-06-28

SchH1

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

1950-06-04

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
'42 VA8