Jenny vom Schloß Veitenstein

Pedigree

V Jenny vom Schloß Veitenstein

SchH3/IP3
Female German Shepherd 1981-09-23
VA

German Shepherd

1973-11-23

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1971-03-09

SchH3

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1966-06-03

SchH1
VA8

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA1
SG
V

German Shepherd

1969-02-22

SchH2


German Shepherd

1965-06-13

SchH3/FH
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1966-09-03

SchH1

German Shepherd
VA2

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1977-04-22

SchH3

V

German Shepherd

1967-11-12

SCHH3(V1-BSP), FH

V1

German Shepherd

1964-01-27

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1965-12-22

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

1971-03-18

SchH1

VA7

German Shepherd

1966-03-22

SchH3/FH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-06-02

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd
V5
V8