Jenny vom Schloß Veitenstein

Pedigree

V Jenny vom Schloß Veitenstein

SchH3/IP3 Female German Shepherd Sep 23, 1981
VA

German Shepherd

Nov 23, 1973

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Mar 9, 1971

SchH3

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jun 3, 1966

SchH1
VA8

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA1
SG
V

German Shepherd

Feb 22, 1969

SchH2


German Shepherd

Jun 13, 1965

SchH3/FH
VA2

German Shepherd
 
V
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 3, 1966

SchH1

German Shepherd
VA2

German Shepherd
VA2
 
V

German Shepherd

Apr 22, 1977

SchH3

V

German Shepherd

Nov 12, 1967

SCHH3(V1-BSP), FH

V1

German Shepherd

Jan 27, 1964

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Dec 22, 1965

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

Mar 18, 1971

SchH1

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Jun 2, 1964

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd
V5
V8