Iso vom Spitalfeld

Pedigree

Iso vom Spitalfeld

Male German Shepherd Dec 19, 1998
V

German Shepherd

May 8, 1995

SchH3

V

German Shepherd

Aug 1, 1991

SCHH3

V4

German Shepherd

Oct 30, 1988

SchH3
VA7

German Shepherd
 
V
V
V20

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Mar 20, 1987

SCHH2, IPO2, HGH
VA8

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Aug 6, 1990

SchH1

VA4

German Shepherd

Mar 20, 1988

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Sep 14, 1987

SchH1
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
V114
V

German Shepherd

Jan 4, 1993

SchH1

V27

German Shepherd

Jan 27, 1990

SCHH3, FH

VA4

German Shepherd

Jan 29, 1986

SCHH3
VA7

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Apr 9, 1987

SchH2
V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
V5

German Shepherd

May 2, 1990

SCHH3, HGH

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
 
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Jul 6, 1983

HGH
V

German Shepherd
V1
V
VA3

German Shepherd
VA5
V