Gundi vom Sertürnerhaus

Pedigree

Gundi vom Sertürnerhaus

SCHH3 Female German Shepherd Jul 8, 1973
VA9

German Shepherd

May 15, 1970

SCHH3, FH

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH

V

German Shepherd

Apr 27, 1962

SchH3/FH
V18

German Shepherd
VA1
VA2
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 3, 1961

SchH2
V

German Shepherd
V
 
VA2
 
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

Jul 19, 1968

SchH1

V

German Shepherd

Apr 24, 1964

SCHH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

Apr 22, 1966

SchH1
V

German Shepherd
V3
SG
VA6

German Shepherd
VA2
VA

German Shepherd

Sep 19, 1970

SCHH1

V 1

German Shepherd

Oct 22, 1966

SchH3

VA1

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3, FH
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
VA3
 
SG11

German Shepherd

German Shepherd

May 27, 1966

SCHH1


German Shepherd

Dec 4, 1960

SchH3/FH

German Shepherd
V
 
VA4

German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

Feb 6, 1962

SCHH2
V4

German Shepherd
VA3
 
V

German Shepherd
V
 
V