Gisa vom Überfunder

Pedigree

Gisa vom Überfunder

ZPr Female German Shepherd Sep 17, 1934

German Shepherd


German Shepherd

Apr 29, 1930

ZPr

V

German Shepherd

Jul 17, 1927

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
 
V
 
 

German Shepherd
 

German Shepherd

Feb 18, 1927

V

German Shepherd

German Shepherd
 
V
 
 

German Shepherd


German Shepherd

Sep 25, 1926

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Apr 29, 1926

SCHH
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
 
SIEGER 1920 V-
 

German Shepherd
 

German Shepherd

May 10, 1929

SCHH

1929 SGR

German Shepherd

Mar 12, 1926

SCHH3, ZPR

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

Aug 20, 1921

SCHH
 
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 1, 1924

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
 

German Shepherd

German Shepherd

Aug 4, 1926

SCHH

2X SIEGER

German Shepherd

Mar 17, 1924

SCHH
 
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
 

German Shepherd

Dec 15, 1923


German Shepherd
 
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V