Gisa vom Überfunder

Pedigree

Gisa vom Überfunder

ZPr
Female German Shepherd 1934-09-17

German Shepherd


German Shepherd

1930-04-29

ZPr

V

German Shepherd

1927-07-17

HGH, ZPR, SCHHIII
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1927-02-18

V

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd

1926-09-25

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-04-29

SCHH
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1929-05-10

SCHH

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR

SGR 1925 CH (US)

German Shepherd

1921-08-20

SCHH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1924-03-01

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1926-08-04

SCHH

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1923-12-15


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V