Doni von Wyhratal

Pedigree

Doni von Wyhratal

Female German Shepherd 1914-03-06
V

German Shepherd

1911-11-16

PH

V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-12-14


German Shepherd

1907-04-01

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1905-09-28

HGH
1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1909-12-11


German Shepherd

1908-09-18

HGH

LPRS 1906

German Shepherd

1904-09-18

SH KRH PH

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-12-12

HGH
1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1907-08-21

LPRS 1906

German Shepherd

1904-09-18

SH KRH PH

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-12-12

HGH
1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam