Frigga Vom Hainholzer Eck

Pedigree

Frigga Vom Hainholzer Eck

SCHH1
Female German Shepherd 1956-09-26

German Shepherd

SCHH3


German Shepherd

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1943-01-31

SchH2
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1944-04-09

SchH1

German Shepherd
VA7

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1


German Shepherd

1941-06-23

SCHH1

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd

German Shepherd

1942-11-01

SCHH3

German Shepherd
V
VA

German Shepherd
VA (BSZS)

German Shepherd

1949-03-15

VA1

German Shepherd

1941-11-22

SCHH3

VA

German Shepherd

1937-03-19

SchH3/MH1
VA

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
'34 SA
VA

German Shepherd

1937-04-06

MH1
VA, SGR (HOL)

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
PRHTS 1932

German Shepherd

'42 VA4

German Shepherd

1939-10-16

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1935-03-24

SchH2/MH1

German Shepherd

German Shepherd