Arno vom Eulengipfel

Pedigree

Arno vom Eulengipfel

SchH1
2X VA1

German Shepherd

1943-01-31

SchH2

VA

German Shepherd

1937-03-19

SchH3/MH1

VA

German Shepherd

1933-08-08

ZPr/MH1
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1934-06-27

SchH1
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1940-01-29

MH1


German Shepherd

1936-06-24

SchH2
VA, SGR (HOL)

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd

German Shepherd

1936-09-27

VA2 1937 INT CH

German Shepherd
V
V
2X SIEGERIN

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd

1944-04-09

SchH1


German Shepherd

1939-06-07

SchH3

VA7

German Shepherd

1935-09-08

SCHH3, FH
VA

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1937-04-30

SchH3
V

German Shepherd
SIEGER
'34 SA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1938-10-12

SCHHII


German Shepherd

1933-11-24

ZPr
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

German Shepherd

1936-03-08


German Shepherd
VA
V

German Shepherd