Enno aus Nordrheinland

Pedigree

V88 Enno aus Nordrheinland

SCHH 3
Male German Shepherd 1982-09-19
V

German Shepherd

1979-08-27

SchH3/FH

V

German Shepherd

1977-03-15

SchH3

V

German Shepherd

1972-06-17

SCHH3/FH
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-10-09

SCHH1
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1977-03-07

SchH1

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1970-01-18

SchH1
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V
V

German Shepherd
V4
V
V17

German Shepherd

1978-12-24

SCHH3

V

German Shepherd

1971-06-26

SCHH3 ( V-BSP ) FH

V

German Shepherd

1968-12-06

SchH2
VA1

German Shepherd
VA1
V
VA7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1977-01-16

SchH2

V20

German Shepherd

1974-02-16

SchH3/FH/INT
SG

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-01-12

SchH2
V27

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V
V