Elfe 1 vom Baruther Land

Pedigree

SG Elfe 1 vom Baruther Land

V

German Shepherd

1959-04-19

SchH3/FH

V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2

V

German Shepherd

1949-12-04

SCHH3
G

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1950-02-06

SchH1
V1

German Shepherd
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1954-01-10

SCHH1


German Shepherd

1951-08-29

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1950-07-07

V1

German Shepherd
V
VA

German Shepherd

German Shepherd

1960-11-02

SCHH1

V

German Shepherd

1954-09-03

SchH3/FH

V

German Shepherd

1950-01-17

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1952-04-08

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
VA1

German Shepherd

1958-03-30

SCHH 2


German Shepherd

1949-04-05

SCHH 3
V

German Shepherd

German Shepherd
VA

German Shepherd

1955-04-15

SCHH 1

German Shepherd
SG
G

German Shepherd
V
SG