Anka vom Semberg

Pedigree

Anka vom Semberg

SCHH1 Female German Shepherd Nov 2, 1960
V

German Shepherd

Sep 3, 1954

SchH3/FH

V

German Shepherd

Jan 17, 1950

SchH2

V

German Shepherd

Jul 3, 1946

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 3, 1947

SCHH1

German Shepherd
VA
 

German Shepherd
SG
 
 
V

German Shepherd

Apr 8, 1952

SchH1

V

German Shepherd

0000

SchH2

German Shepherd
VA
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 14, 1948

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
VA1

German Shepherd
 

German Shepherd

Mar 30, 1958

SCHH 2


German Shepherd

Apr 5, 1949

SCHH 3

V

German Shepherd

Jul 4, 1946

SchH2

German Shepherd
 
VA

German Shepherd
'42 VA4

German Shepherd

Nov 15, 1946

SCHH 1
VA

German Shepherd
SG
 
 

German Shepherd
VA

German Shepherd

Apr 15, 1955

SCHH 1


German Shepherd

Mar 4, 1952

SCHH 1
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd
G

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
VA
SG

German Shepherd