Cora vom Hoveshof

Pedigree

Cora vom Hoveshof

SchH1 Female German Shepherd May 2, 1971
V

German Shepherd

May 1, 1967

SchH3


German Shepherd

Feb 12, 1961

SchH2

V

German Shepherd

Feb 6, 1958

SchH3/FH
 
V

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd
2X VA1

German Shepherd

SchH2

German Shepherd
VA2

German Shepherd

German Shepherd

SchH2

V

German Shepherd

Feb 4, 1958

SchH3
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 3, 1955

SchH1
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA1
VA6

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

Oct 15, 1964

SchH3

V4

German Shepherd

Feb 15, 1959

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
V
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jul 25, 1961

SchH1
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Aug 8, 1967

SCHH1


German Shepherd

SchH3
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

Feb 2, 1961

SCHH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V