Bina vom Hoveshof

Pedigree

Bina vom Hoveshof

SchH1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 15, 1964

SchH3

V4

German Shepherd

Feb 15, 1959

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 3, 1954

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
 
VA3

German Shepherd

May 21, 1956

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
VA
V

German Shepherd
VA2
V
 
V

German Shepherd

Jul 25, 1961

SchH1

V

German Shepherd

Feb 6, 1958

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
 
 
V

German Shepherd
2X VA1

German Shepherd

Jun 28, 1954

SchH1
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 8, 1967

SCHH1


German Shepherd

SchH3

VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19

German Shepherd

Sep 19, 1962

SCHH3/FH
VA2

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Feb 2, 1961

SCHH1

V

German Shepherd

Mar 30, 1956

SchH3
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
 
V