Asko vom Piastendamm

Pedigree

V Asko vom Piastendamm

SchH3 Male German Shepherd May 1, 1967

German Shepherd

Feb 12, 1961

SchH2

V

German Shepherd

Feb 6, 1958

SchH3/FH

V

German Shepherd

Jan 17, 1954

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 13, 1953

SchH1
2X VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH2


German Shepherd

Jul 20, 1955

SchH3

German Shepherd
VA2

German Shepherd
SG3

German Shepherd

SchH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SchH2

V

German Shepherd

Feb 4, 1958

SchH3

V

German Shepherd

Sep 3, 1954

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 16, 1956

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Dec 3, 1955

SchH1

VA

German Shepherd

Jun 16, 1951

SchH3/FH
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Nov 10, 1952

SCHH1
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
VA6

German Shepherd
V
V