Celly vom Klingenhof

Pedigree

V Celly vom Klingenhof

SchH1 Female German Shepherd Jan 26, 1979
V 2

German Shepherd

Mar 17, 1976

SchH3

VA1

German Shepherd

Dec 1, 1973

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 1, 1971

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
 
V7
 
V

German Shepherd
 
VA2
V

German Shepherd

Mar 7, 1971

SCHH2
V

German Shepherd
V
 
V
V7

German Shepherd
V2
 
V
V23

German Shepherd

Jan 12, 1974

SchH3

V27

German Shepherd

Aug 27, 1971

SCHH3
V1

German Shepherd
 
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Apr 23, 1976

SCHH2

V

German Shepherd

Aug 18, 1972

SCHH3, FH

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Aug 11, 1970

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
 
V7
 
V

German Shepherd
V2
 
V
V

German Shepherd

SchH1

VA4

German Shepherd

Sep 3, 1970

SchH3

German Shepherd
VA4
 
V7
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 14, 1969

SchH1
 
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V