Celly vom Klingenhof

Pedigree

V Celly vom Klingenhof

SchH1
Female German Shepherd 1979-01-26
V 2

German Shepherd

1976-03-17

SchH3

VA1

German Shepherd

1973-12-01

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1971-03-01

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1971-03-07

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
V7

German Shepherd
V2
V
V23

German Shepherd

1974-01-12

SchH3

V27

German Shepherd

1971-08-27

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1976-04-23

SCHH2

V

German Shepherd

1972-08-18

SCHH3, FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1970-08-11

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

SchH1

VA4

German Shepherd

1970-09-03

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-03-14

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V