Cedra z Mnichovy zahrady CS

Pedigree

Cedra z Mnichovy zahrady CS

Female German Shepherd
V,KV

German Shepherd

May 19, 1978

ZM,ZVV2,ZPO

V

German Shepherd

May 13, 1975

SVV2

V

German Shepherd

Mar 2, 1972

SchH2
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
VA7

German Shepherd
V
 
V20
 
VA

German Shepherd

Dec 27, 1970

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

VA6 VA1(I)

German Shepherd

Mar 15, 1971

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 25, 1972

SchH1
V1

German Shepherd
V
 
V20
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

ZVV2,ZPS

SG

German Shepherd

Apr 14, 1972

SCHH3

VA1

German Shepherd

May 3, 1968

SCHH3, FH
 
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V

German Shepherd

Mar 28, 1969

SCHH1
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

ZVV1

V

German Shepherd

Oct 26, 1969

SCHH3 FH1HPR1
V

German Shepherd
V4
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Add Sire Name  
 
Add Dam Name