Betty vom Steinbockfelsen

Pedigree

V Betty vom Steinbockfelsen

SCHH1
Female German Shepherd 1967-11-20

German Shepherd

1965-11-25

SchH2

V

German Shepherd

1961-01-16

SCHH3/FH


German Shepherd

1956-02-04

SchH2
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V, SGR (BRZ)

German Shepherd

1956-06-14

SchH2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1963-05-01

SCHH2

SG1

German Shepherd

1960-02-28

SCHH3
VA3

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd

1960-02-06

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1964-02-17

SchH1

V4

German Shepherd

1959-02-15

SCHH3

V

German Shepherd

1954-09-03

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd

1956-05-21

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
VA
V

German Shepherd
VA2
V
VA4

German Shepherd

1961-08-19

SCHH1

V5

German Shepherd

1956-12-06

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd
V8

German Shepherd

1957-04-03

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V2
V

German Shepherd