Betty vom Steinbockfelsen

Pedigree

V Betty vom Steinbockfelsen

SCHH1 Female German Shepherd Nov 20, 1967

German Shepherd

Nov 25, 1965

SchH2

V

German Shepherd

Jan 16, 1961

SCHH3/FH


German Shepherd

Feb 4, 1956

SchH2
VA1

German Shepherd
 
VA1
V
V

German Shepherd
V, SGR (BRZ)

German Shepherd

Jun 14, 1956

SchH2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 1, 1963

SCHH2

SG1

German Shepherd

Feb 28, 1960

SCHH3
VA3

German Shepherd
 
V2
V
V

German Shepherd
VA1
 
SG

German Shepherd

Feb 6, 1960

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Feb 17, 1964

SchH1

V4

German Shepherd

Feb 15, 1959

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 3, 1954

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
 
VA3

German Shepherd

May 21, 1956

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
VA
V

German Shepherd
VA2
V
 
VA4

German Shepherd

Aug 19, 1961

SCHH1

V5

German Shepherd

Dec 6, 1956

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd
V8

German Shepherd

Apr 3, 1957

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
 
V2
V

German Shepherd