Farna vom Johanneshauch

Pedigree

V Farna vom Johanneshauch

SCHH3 FH
Female German Shepherd 1950-12-13
VA1

German Shepherd

1946-06-02

SCHH3, DPH, FH

V

German Shepherd

1942-09-07

SchH3

V

German Shepherd

1934-03-25

SCHH3/MH2/SUCHH/SH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1937-09-10

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
'34 BELG SGR SA
V

German Shepherd

1943-01-08

SchH3

VA5

German Shepherd

1936-06-28

SCHH3
SGR, CH. (US)

German Shepherd
V CH (UK)
2X SIEGERIN

German Shepherd
V,CH. (US)
V

German Shepherd

1939-01-15

SchH2
VA7

German Shepherd
VA

German Shepherd
'34 SA V
VA

German Shepherd

1947-03-12

SchH2

CH (US)

German Shepherd

1944-07-02

SchH2


German Shepherd

1938-06-10

SchH3

German Shepherd

German Shepherd
VA2 1937 INT CH

German Shepherd

1939-09-21

SchH2
'38 VA5

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA
V

German Shepherd

1940-12-19

SchH1

SGR (CZECH) V

German Shepherd

1934-12-18

SchH2
'34 SA V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1938-02-14

SchH1
VA, SGR (HOL)

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd