Catja vom Adelplatz

Pedigree
Report Type:

V Catja vom Adelplatz

SchH1 Female German Shepherd May 12, 1987
V

German Shepherd

Mar 9, 1985

SCHH3/FH/IP3

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Feb 2, 1982

SchH3

V

German Shepherd

Aug 2, 1975

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
 
V
SG

German Shepherd

Dec 3, 1978

SchH1
V2 CH (UK)

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

SchH2

VA2

German Shepherd

Jan 17, 1975

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
VA2
 
V
VA1

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

May 9, 1977

SchH2
VA1

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd