Cassius Vom Byronhof

Pedigree
Report Type:

Cassius Vom Byronhof

Male German Shepherd

German Shepherd

Jul 9, 1992

V

German Shepherd

Sep 24, 1985

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Apr 20, 1983

DDR SGR 85, SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Apr 11, 1981

SCHH2 FH
V

German Shepherd
 
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Mar 28, 1990

V

German Shepherd

SCHH3 (DDR-MS)
V-

German Shepherd
V
 
V-
SG

German Shepherd
DDR SGR 77-78; V
V

German Shepherd

Mar 20, 1985

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd

Sep 2, 1982

SCHH3

V

German Shepherd

Jan 13, 1978

SCHH3(SG-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd

SchH3
V

German Shepherd
VA
V
SG

German Shepherd

German Shepherd

Jun 28, 1986

SG

German Shepherd

Sep 1, 1978

31X SCHH3/FH
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Sep 18, 1978

SchH2

German Shepherd
OEST.SGR A.CH. A.GV.

German Shepherd
V2