Katy vom Bärenbruch

Pedigree

V Katy vom Bärenbruch

SchH2/FH Female German Shepherd Nov 22, 1978
V

German Shepherd

Nov 7, 1975

SCHH2 PSH2

V

German Shepherd

Dec 17, 1971

SCHH3

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3
 
V

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 21, 1969

SchH2
 
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 2, 1973

SCHH1

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

Feb 28, 1971

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 21, 1969

SchH2
 
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 22, 1972

SCHH2

V

German Shepherd

Dec 30, 1968

DDR-SIEGER 1971-72 SCHH 3

 
V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd

Oct 11, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG
V
SG

German Shepherd

Jan 24, 1970

FH2

V

German Shepherd

Sep 3, 1967

SCHH3 PSH1
V

German Shepherd
V-
 
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Jul 22, 1967

SCHH1
V

German Shepherd
V-
 
SG

German Shepherd
V