Freya vom Fideliohaus

Pedigree

Freya vom Fideliohaus

SchH1 Female German Shepherd May 26, 1972
V

German Shepherd

Jun 4, 1969

SchH2

VA

German Shepherd

Oct 18, 1962

SchH3

V

German Shepherd

Jan 1, 1958

SchH3
V2

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 13, 1958

HGH

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

SchH3

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd

Nov 10, 1959

SCHH2

German Shepherd
V2
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Jan 4, 1970

SchH2


German Shepherd

Nov 13, 1967

SchH2

V2

German Shepherd

Feb 12, 1963

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd

Jun 6, 1964

SCHH2
VA1

German Shepherd
V4
SG

German Shepherd
V4
 
SG

German Shepherd

Dec 22, 1967

SchH2


German Shepherd

Apr 16, 1965

SchH3
V4

German Shepherd
 
V
VA3
V12

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Jul 4, 1963

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1