Enno vom Antrefftal

Pedigree
Report Type:

V Enno vom Antrefftal

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH Male German Shepherd Aug 25, 1970
VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH


German Shepherd

Feb 8, 1962

SchH3

V

German Shepherd

Mar 26, 1956

SchH3
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
 
V

German Shepherd

May 24, 1958

SchH2
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Jul 8, 1962

SchH1

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

SCHH3
V

German Shepherd
VA3
SG11

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 21, 1963

SchH1

V

German Shepherd

Mar 5, 1960

SchH3/FH

VA4

German Shepherd

Dec 16, 1954

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
 
VA1
 
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Aug 10, 1954

SCHH1

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 23, 1959

SchH1


German Shepherd

Jun 18, 1955


German Shepherd
 
V

German Shepherd
 
VA1
V
 

German Shepherd

Dec 24, 1955

SchH1
VA1

German Shepherd
 
VA1
 
V
V

German Shepherd
V2
 
V