Blitz vom Haus Jutta

Pedigree

Blitz vom Haus Jutta

SCHH3
Male German Shepherd 1958-06-19
V

German Shepherd

1953-05-28

SchH3


German Shepherd

1950-05-07

SchH3


German Shepherd

1946-09-18

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1946-09-28

SchH1

German Shepherd
VA, SGR (HOL)

German Shepherd

German Shepherd

1946-05-16

SchH2


German Shepherd

1942-05-02


German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1943-07-21

'41 VA

German Shepherd
VA7
V
VA

German Shepherd
VA (BSZS)

German Shepherd

1955-05-16

SchH2

VA

German Shepherd

1950-09-14

VA

German Shepherd

1946-01-20

SCHH3
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

German Shepherd

1946-08-18

SchH3

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH2

VA1

German Shepherd

1947-01-10

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1947-05-29

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V