Donar vom Eichenring

Pedigree

V Donar vom Eichenring

SchH3
Male German Shepherd 1942-11-01

German Shepherd

1940-04-01

SchH1

VA

German Shepherd

SchH3


German Shepherd

1932-06-28

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1929-07-30

SchH

German Shepherd

German Shepherd
'42 VA1

German Shepherd

1937-11-23

SchH2

VA, SGR (HOL)

German Shepherd

1933-12-21

SchH
SIEGER

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

German Shepherd

1933-09-30

ZPr

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

1939-06-22

SchH1

VA

German Shepherd

1933-08-08

ZPr/MH1

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1929-05-10

SchH1
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1933-09-30

ZPr


German Shepherd

1930-03-20

SCHH
SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
INT CH

German Shepherd

SCHH
V

German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd