Kundry vom Eldernhof

Pedigree

Kundry vom Eldernhof

SchH
Female German Shepherd 1927-07-20

German Shepherd

1925-12-01


German Shepherd

1920-10-08

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd

1914-01-18

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR
V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

1923-09-23


German Shepherd

1920-05-25


German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
V

German Shepherd

1920-07-29

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1921-07-08


German Shepherd

1917-02-20

PH

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd

1914-03-12

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1918-11-01

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1916-08-24

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)