Kundry vom Eldernhof

Pedigree
Report Type:

Kundry vom Eldernhof

SchH Female German Shepherd Jul 20, 1927

German Shepherd

Dec 1, 1925


German Shepherd

Oct 8, 1920

V

German Shepherd

Mar 10, 1915

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
 
V
 

German Shepherd

Jan 18, 1914

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
 
1910 SGR
 
V

German Shepherd
 
1910 SGR
 

German Shepherd

Sep 23, 1923


German Shepherd

May 25, 1920


German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)
 

German Shepherd
V

German Shepherd

Jul 29, 1920

V

German Shepherd
 
1909 SGR
 
 

German Shepherd

German Shepherd

Jul 8, 1921


German Shepherd

Feb 20, 1917

PH

V

German Shepherd

Mar 10, 1915

SchH3
 
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
 
V
 

German Shepherd

Mar 12, 1914

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
 
1909 SGR
 

German Shepherd

German Shepherd

Nov 1, 1918

V

German Shepherd

Apr 24, 1913

ZPR
 
1909 SGR

German Shepherd
 
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
 

German Shepherd

Aug 24, 1916

V

German Shepherd
1909 SGR
 
 

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)