Franko vom Marquardtstein

Pedigree

Franko vom Marquardtstein

Male German Shepherd 1940-04-24

German Shepherd

1937-04-04

SchH2

VA, SGR (HOL)

German Shepherd

1933-12-21

SchH

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-05-07

ZPr

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1933-10-04

ZPr

VA

German Shepherd

1926-09-30

SCHH2
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd

1931-08-07

SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1935-10-01

SchH1

V SGR (SWISS) 1935

German Shepherd

1931-02-20

PH


German Shepherd

1928-03-19

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1926-04-30

SchH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1933-11-23

ZPR

PRHTS 1932

German Shepherd

1930-02-28

HGH
V

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1931-11-28

HGH/ZPR

German Shepherd

German Shepherd
2X SIEGER