Basko vom Hof Schlick

Pedigree

Basko vom Hof Schlick

Male German Shepherd Dec 10, 1998
V7

German Shepherd

Oct 19, 1995

SCHH3

V

German Shepherd

Apr 29, 1993

SchH3

V8 VA5(A)

German Shepherd

Dec 1, 1990

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA6
 
VA10
 
V3 VA1(A)

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Sep 3, 1989

SchH1
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Dec 21, 1990

SCHH1

V

German Shepherd

Mar 7, 1987

SchH3
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
 
SG3
VA10

German Shepherd
 
VA1
V
V

German Shepherd

Sep 15, 1987

SchH3/FH
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

May 26, 1994

SchH1

V

German Shepherd

Oct 11, 1991

SchH3

SG18

German Shepherd

Jan 20, 1989

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
VA8

German Shepherd
VA1(ESP)
V20
 
VA5

German Shepherd

Jan 24, 1987

SCHH3, IPO3
V3

German Shepherd
VA2
V
V20

German Shepherd
 
2X VA1
 
V

German Shepherd

Mar 8, 1989

SCHH1

V18

German Shepherd

Jun 5, 1985

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 8, 1985

SCHH1
V

German Shepherd
VA9 (I)
V

German Shepherd
VA8