Asta vom Spitzberg

Pedigree

Asta vom Spitzberg

Female German Shepherd 2000-06-03
V

German Shepherd

1996-10-01

SCHH3

V3

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3

V

German Shepherd

1986-03-13

SCHH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd

1987-10-11

IPO1
VA7

German Shepherd
V
V
V9

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1992-12-16

SCHH1

V27

German Shepherd

1990-01-27

SCHH3, FH
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V3
V
V SG120 (BSZS'92)

German Shepherd

1990-10-31

SCHH1
V39

German Shepherd
V3
V21
V2 VA4(A)

German Shepherd
V22
V

German Shepherd

1997-05-10

VA7

German Shepherd

1993-12-24

SCHH3

V3

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
V

German Shepherd
2X VA2
V

German Shepherd
VA7
V9
V

German Shepherd

1988-10-12

SchH1
V 111

German Shepherd
V7
V
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1994-07-09

V

German Shepherd

1991-12-22

SCHH3, FH
VA5

German Shepherd
2X VA1
SG1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1992-05-09

V (LGZS)

German Shepherd
V (BSZS)
V

German Shepherd
V1