Gilla von Bad-Boll

Pedigree

V21 Gilla von Bad-Boll

SchH3/FH/IP3
Female German Shepherd 1983-06-29
2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH

V

German Shepherd

1976-01-06

SchH3
V 66

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-01-13

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
VA5

German Shepherd

1977-03-17

SchH3/FH
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd
VA1
V
V46

German Shepherd

1977-08-20

SchH2

V 13

German Shepherd

1974-06-01

SchH3

SEL CH (US) V

German Shepherd

1971-12-24

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1970-10-30

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1973-12-29

SchH1

VA6 VA1(I)

German Shepherd, White Shepherd

1971-03-15

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-12-03

SchH1
V

German Shepherd
SG
V
V

German Shepherd
V
V