Zofe v. Schutzgeist

Pedigree

Zofe v. Schutzgeist

Female German Shepherd 1937-07-28
VA2 1937 INT CH

German Shepherd

1934-04-23

PH ROM

V

German Shepherd

1931-12-06

ZPR

V

German Shepherd

1930-03-20

SCHH 3 ZPR
V

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd
1929 SGR

German Shepherd

1929-01-09

ZPr
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1930-04-09

SCHH1 HGH

V

German Shepherd

1928-05-06

SCHH1

German Shepherd
V, UK.CH.

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1 HGH
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
1921 SGR

German Shepherd

1933-05-25


German Shepherd

1931-01-11

SCHH1

SIEGER

German Shepherd

1928-03-16

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1925-05-19

SchH
V

German Shepherd
SGRN 1926

German Shepherd
SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd


German Shepherd

1928-08-10

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1929-05-10

1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd