Yana v. Haus Kathleen

Pedigree

V Yana v. Haus Kathleen

V1

German Shepherd

1986-08-17

SchH3

VA2 (DK) N S UCH

German Shepherd

1983-12-14

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1978-04-28

SchH1
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd

1979-07-11

SCHH2

VA12

German Shepherd

1976-11-11

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1976-06-24

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd

1986-05-17

SchH1

V4

German Shepherd

1984-03-15

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
SG1

German Shepherd

1981-09-19

SCHH2
V16

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1984-05-24

SchH1

VA10

German Shepherd

1981-10-04

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V22

German Shepherd

1980-03-14

SchH1
V

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd
VA3
V