V. Vicki vom Haus Bork

Pedigree

V V. Vicki vom Haus Bork

Schh1
Female German Shepherd 1996-12-08
VA3(I)

German Shepherd

1990-06-02

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

1984-12-10

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
SG3

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd

1984-08-28

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1987-03-31

SchH3

V4

German Shepherd

1984-03-15

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
SG1

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd

1982-07-05

SchH1
V1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd
V20
V
V17 (I)

German Shepherd

1994-06-16

SCHH1

V66

German Shepherd

1992-04-05

SchH3

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA(ARG)
V
V

German Shepherd

1987-06-24

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1988-09-12

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1984-08-03

SchH1
V 60

German Shepherd
VA1
VA8
V

German Shepherd
V1
V