Orna vom Haus Bork

Pedigree

V17 (I) Orna vom Haus Bork

SCHH1
Female German Shepherd 1994-06-16
V66

German Shepherd

1992-04-05

SchH3

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-02-04

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1987-06-24

SchH1

V

German Shepherd

1981-11-28

SchH3/FH/IP3
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1984-04-20

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd

1988-09-12

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1984-08-03

SchH1

V 60

German Shepherd

1981-08-28

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V
VA8

German Shepherd
V 45
V
V

German Shepherd

1978-08-02

SchH3
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V1
V