Utty Framato Rolau

Pedigree

VA 1 Utty Framato Rolau

ZVV1
V85

German Shepherd

1997-05-14

SCHH3

VA4

German Shepherd

1995-03-08

SCHH3

VA5

German Shepherd

1990-09-20

SchH3
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

1992-05-05

SCHH1
V4

German Shepherd
VA7
V20
V

German Shepherd
VA1
VA5
V

German Shepherd

1993-10-11

SchH2

V

German Shepherd

1989-09-03

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1989-03-30

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

ZVV1

VA9

German Shepherd

1994-08-03

SCHH3, IPO3

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V

German Shepherd

1990-02-21

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V3(CZ)

German Shepherd

ZV1

V

German Shepherd

1990-09-28

SCHH3, FH3
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
VA1(ESP)

German Shepherd
V3
V

German Shepherd

1990-12-01

V2 VA1(A)

German Shepherd
V60
V
V

German Shepherd
V20
V