Frigga vom Freibüsch

Pedigree

V Frigga vom Freibüsch

SCHH1
Female German Shepherd 1982-10-13
V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3

VA5

German Shepherd

1974-04-30

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1970-07-31

SchH1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1970-01-18

SchH1

VA10

German Shepherd

1967-04-24

SchH3
V5 UK.CH.

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1965-05-07

SchH1
V4

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1980-06-28

SchH1

V

German Shepherd

1978-03-05

SchH3

V

German Shepherd

1974-10-24

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1974-06-06

SchH1

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
VA10
V

German Shepherd

1977-06-26

SchH1

V

German Shepherd

1974-01-25

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V