Ranka vom Lindey

Pedigree

Ranka vom Lindey

SCHH 1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 2, 1978

SCHH3 FH PSH1

V

German Shepherd

Jun 29, 1974

SCHH2

V

German Shepherd

Jun 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Oct 27, 1966

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
 
SG-

German Shepherd
V-
 
V T:5547/32

German Shepherd

Sep 7, 1975

SCHH1

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
 
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V-
 
SG
SG

German Shepherd

Jun 14, 1968

SCHH1
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Apr 11, 1978

SCHH2

SG

German Shepherd

Aug 7, 1975

SCHH1 HGH

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
 
VA3

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V-
 
SG
V

German Shepherd

Dec 16, 1971

HGH
V

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

Oct 27, 1973

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 18, 1971

SCHH3 FH3 PSH2
V1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Sep 7, 1967

SCHH1
V

German Shepherd
 
V-
 
V
V

German Shepherd
V
SG