Ovid von Bad-Boll

Pedigree

Ovid von Bad-Boll

Male German Shepherd 1987-12-28
V3

German Shepherd

1984-11-24

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

1981-07-29

SCHH3, IPO3, FH

V16

German Shepherd

1978-01-09

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1979-04-28

SchH1
VA13

German Shepherd
V
V
V10

German Shepherd
V21
V
V

German Shepherd

1981-11-28

SchH1

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1981-06-27

SchH1

V12

German Shepherd

1978-05-09

SCHH3, IPO3, FH

V

German Shepherd

1976-01-06

SchH3
V 66

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1974-01-13

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V13

German Shepherd

1978-08-24

SchH3

V

German Shepherd

1975-09-11

SchH3/FH
V5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1974-08-31

SchH2
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V