Onyxo Grubenstolz

Pedigree

V Onyxo Grubenstolz

SchH2 Male German Shepherd Feb 28, 1970
VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH


German Shepherd

Feb 8, 1962

SchH3

V

German Shepherd

Mar 26, 1956

SchH3
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

May 24, 1958

SchH2
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Jul 8, 1962

SchH1

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH
 
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

SCHH3
V

German Shepherd
VA3
SG11

German Shepherd

German Shepherd

Jan 29, 1968

SchH1

V

German Shepherd

Sep 16, 1964

SchH3

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH
 
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

Feb 3, 1959

SchH3
V12

German Shepherd
V
V
V19

German Shepherd
V2
 
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

Feb 25, 1963

SchH3

German Shepherd
V

German Shepherd
V5
V

German Shepherd

May 6, 1963

SchH1
V

German Shepherd
V
V6
V

German Shepherd
V
VA1