Neta vom Piastendamm

Pedigree

V Neta vom Piastendamm

SCHH1
V16

German Shepherd

1972-10-04

SCHH3, FH

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH

V

German Shepherd

1962-04-27

SchH3/FH
V18

German Shepherd
VA1
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1961-06-03

SchH2
V

German Shepherd
V
VA2
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1969-08-26

SchH1

V

German Shepherd

1966-04-28

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

SchH1
VA7 CH(US)

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1973-02-06

SchH1


German Shepherd

1969-12-16

SchH2

V

German Shepherd

1967-05-01

SchH3

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-05-13

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-06-01

SCHH1

V19

German Shepherd

1964-11-05

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V6

German Shepherd

1962-04-11

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd