Nessy vom Bramberg

Pedigree

Nessy vom Bramberg

Female German Shepherd Feb 13, 1992

German Shepherd

Mar 3, 1989

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

Sep 12, 1984

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

Feb 18, 1977

SchH1
V19

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Sep 6, 1987

SCHH1, FH

V 20 (SIEGERSCHAU)

German Shepherd

Jul 15, 1984

SCHH3, FH3, PSH3

V

German Shepherd

Jun 9, 1981

SchH3
VA12

German Shepherd
V1
V
V2

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V1 DDR-JH-BESTE 81

German Shepherd

Oct 20, 1979

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd

SCHH3,FH

V

German Shepherd

Apr 11, 1981

SCHH3/FH/PSH2
V

German Shepherd
V
V T:5547/32
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH2
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V