Mangona vom Kirschental

Pedigree

V Mangona vom Kirschental

SchH1 Female German Shepherd Feb 18, 1977
V19

German Shepherd

Apr 24, 1974

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 1, 1971

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Mar 14, 1969

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

Jul 6, 1969

SchH1

V3

German Shepherd

Feb 21, 1966

SCHH3
VA1

German Shepherd
V4
SG
VA7

German Shepherd
VA1
VA5
V

German Shepherd

Feb 20, 1967

SchH1

German Shepherd
V14
V

German Shepherd
VA7 CH(US)

German Shepherd

HGH

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
VA6
V

German Shepherd

Oct 1, 1969

HGH

VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
SG

German Shepherd

Dec 10, 1961

HGH

German Shepherd
1957 BLH SIEGERIN
 

German Shepherd
1957 BLH SIEGERIN