Klodo vom Roten-Kreuz-Weg

Pedigree
Report Type:

SG Klodo vom Roten-Kreuz-Weg

SchH3 Male German Shepherd Mar 17, 1968
VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH

 
SG US.CH.

German Shepherd

Nov 7, 1953

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd

Jul 5, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

Feb 3, 1959

SchH3

V12

German Shepherd

Jul 30, 1954

SCHH3(V1-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V19

German Shepherd

Dec 25, 1954

SCHH2
V2

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Nov 9, 1964

SchH2

VA2

German Shepherd

Mar 19, 1959

SCHH3

V

German Shepherd

Mar 20, 1956

SCHH3, FH
 
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

Nov 12, 1955

SchH2
V2

German Shepherd
 
V
V
SG

German Shepherd
V12
 
V

German Shepherd

Jul 13, 1960

SchH2/FH

V

German Shepherd

Feb 21, 1957

SchH3
V

German Shepherd
VA1
V
VA

German Shepherd
V12
 
V

German Shepherd

Mar 15, 1958

SchH1
VA4

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V