Joker vom Eichenplatz

Pedigree
Report Type:

V Joker vom Eichenplatz

SCHH3 Male German Shepherd Mar 9, 2007
VA3

German Shepherd
Beige & Brown

Dec 19, 2004

SCHH3

VA2

German Shepherd

Jan 6, 2000

SCHH3

 
VA8 VA1(CN)

German Shepherd

Apr 27, 1996

SCHH3
V1

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
VA1
V30
V

German Shepherd

Nov 6, 1994

SCHH2
V7

German Shepherd
V3 (AU)
V
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd

Jul 2, 2001

SCHH2

V

German Shepherd

Nov 10, 1997

SCHH3
V14 VA4(B)

German Shepherd
VA4
 
V
 
V

German Shepherd
V13
V
V

German Shepherd

Mar 4, 1998

SCHH1
V7

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd
VA4
 
V
VA2

German Shepherd

Apr 27, 2005

SCHH3

VA1

German Shepherd

Jan 27, 2002

SCHH3

VA2

German Shepherd

Nov 29, 1999

SCHH3
VA6

German Shepherd
VA8
V1 VA1(I)
V

German Shepherd
VA5
VA2(I) V14
V

German Shepherd

Sep 19, 1999

SCHH2
VA3

German Shepherd
VA2
 
V31
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

Sep 5, 2002

SCHH3

VA2

German Shepherd

Jan 6, 2000

SCHH3
 
VA8 VA1(CN)

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V7
V
SG 31

German Shepherd

Mar 1, 1999

SCHH1
VA2

German Shepherd
 
V
V
VA2

German Shepherd
VA1
VA5(I) V14