Largo vom Breidenbacher-Schloß

Pedigree

V13 Largo vom Breidenbacher-Schloß

SCHH3 Male German Shepherd Sep 4, 1992
V5

German Shepherd

Oct 18, 1989

SCHH3

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V
 
V
 
SG3

German Shepherd
V16
 
V
V

German Shepherd

Aug 28, 1984

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
 
V
 
V

German Shepherd
VA5
V
VA2

German Shepherd

Apr 2, 1987

SCHH3

V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
 
V
V

German Shepherd
V
 
V
 
V13

German Shepherd

Apr 2, 1981

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Mar 22, 1990

SCHH1

V

German Shepherd

Mar 9, 1985

SCHH3/FH/IP3

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
 
V

German Shepherd
 
VA5
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Feb 2, 1982

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V2 CH (UK)
V
 
V

German Shepherd

Nov 2, 1986

SCHH1

V

German Shepherd

Feb 28, 1984

SchH3
V12

German Shepherd
 
V
V
 
V17

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Jul 2, 1980

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SG