Largo vom Breidenbacher-Schloß

Pedigree

V13 Largo vom Breidenbacher-Schloß

SCHH3
Male German Shepherd 1992-09-04
V5

German Shepherd

1989-10-18

SCHH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

1984-12-10

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
SG3

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd

1984-08-28

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
VA5
V
VA2

German Shepherd

1987-04-02

SCHH3

V3

German Shepherd

1984-11-24

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
V
V
V13

German Shepherd

1981-04-02

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1990-03-22

SCHH1

V

German Shepherd

1985-03-09

SCHH3/FH/IP3

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1982-02-02

SchH3
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V2 CH (UK)
V
V

German Shepherd

1986-11-02

SCHH1

V

German Shepherd

1984-02-28

SchH3
V12

German Shepherd
V
V
V17

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1980-07-02

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SG